Konferencja w DODN Wrocław

W dniach 12-13.10.2017r. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyło się 2-dniowe szkolenie w formie warsztatu nt.: „Podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania programowania w edukacji formalnej na wszystkich poziomach edukacyjnych”. Szkolenie realizowane było w ramach grantu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Realizatorem szkolenia była firma Vulcan.

W trakcie 2 dniowego szkolenia nauczyciele różnych etapów edukacyjnych doskonalili swoje umiejętności w zakresie m.in.:

 • metodyki nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych, w tym zagadnień związanych z neurodydaktyką,
 • realizacji założeń nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego na wszystkich etapach edukacyjnych,
 • kształcenia i stosowania myślenia komputacyjnego,
 • komunikowania się z uczniem z wykorzystywaniem nowoczesnych form przekazu,
 • wykorzystywania elementów programowania wizualnego do rozwiązywania problemów/zagadnień życia codziennego,
 • rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z użyciem komputera i/lub innych urządzeń cyfrowych,
 • sterowania pracą robota lub innego urządzenia – rzeczywistego lub wirtualnego,
 • wykorzystywania narzędzi TIK w uczeniu się oraz nauczaniu kodowania i programowania,
 • stosowania zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Szkolenie rozpoczęło się od konferencji w czasie której trenerzy firmy Vulcan przedstawili następujące zagadnienia:

 • Sebastian Wasiołka: „Struktura nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego

 • Dariusz Kessel:  „Jak realizować proponowaną podstawę kształcenia informatycznego na każdym etapie edukacyjnym?

 • Marcin Kowalewski: „Dlaczego Python?

 

Następnie odbyły się pokazy nowoczesnych narzędzi wspierających naukę informatyki tj.: CodeBook, Lego Mindstorms, Scottie Go, Ozobot, Scratch, Baltie.

W kolejnej części nauczyciele poznawali takie zagadnienia jak:

 • Gra, jako narzędzie dydaktyczne w kontekście nauki programowania
 • Programowanie, nie tylko na zajęciach komputerowych i informatyce
 • Metody rozwiązywania różnych rodzajów algorytmów, w tym algorytmów matematycznych na każdym etapie edukacyjnym z wykorzystaniem różnych języków programowania
 • Jak uczyć różnych języków programowania?
 • Warsztaty dotyczące konstruowania różnych typów zadań/ćwiczeń (złożonych, problemowych, nietypowych, niealgorytmicznych, logicznych) dla uczniów w zakresie poszczególnych wymagań ogólnych

Na podstawie wyników ewaluacji oraz rozmów z nauczycielami biorącymi udział w 2 dniowym szkoleniu można stwierdzić, że zaprezentowane treści są bardzo przydatne w pracy nauczycieli. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że praca była bardzo intensywna, wypracowano wiele praktycznych wskazówek dot. pracy z uczniami oraz kilkadziesiąt aplikacji, kodów i materiałów pomocnych do wykorzystania w czasie pracy na lekcji. Wysoka ocena pracy trenerów przełożyła się na duże zadowolenie uczestników, którzy zgodnie podkreślali, że chętnie będą dalej kształcić się w tym zakresie.

Facebook