Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – klasy I – III

W szkole podstawowej (klasy I-III), w ramach zajęć związanych z doradztwem zawodowym, powinno się prowadzić zajęcia celem których jest:

  • umożliwienia konfrontowania skłonności, zainteresowań, uzdolnień, z konkretnymi sytuacjami zawodowymi,
  • możliwie wszechstronne zapoznawanie dzieci z różnego rodzaju obszarami zawodowymi i zawodami,
  • kształtowania określonej motywacji do rozwoju zawodowego.

Poniżej zamieszczam zestawy testów wraz z ich interpretacją oraz podręcznikiem metodycznym, zawierającym podstawy teoretyczne oraz opis i interpretację uzyskanych wyników.

Materiały pomocnicze:

 

Prawo autorskie

Przewodnik, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Otwórz się!
Zawiera najważniejsze informacje o prawie autorskim, licencjach, własności i innych aspektach związanych z regulacjami prawnymi.

Prawo kultury

Tworzenie własnych historii

Opisz własną historię, zmieść ją na osi czasu, dołącz filmy z Youtube i zdjęcia. To wszystko umożliwia

Jest to jedna z aplikacji do tworzenia linii czasu (ang. timeline). Bardzo dobrze sprawdzi się w projektach historycznych i w opisie przygód z wakacji.

Miłej zabawy.