Projekt „Cybernauci”

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” – to projekt skierowany do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów.
Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.