W przestrzeni inspiracji – oblicza współczesnej szkoły

Serdecznie zapraszam 25 kwietnia 2016 r. na konferencję: „W przestrzeni inspiracji – oblicza współczesnej szkoły„.
Konferencja odbędzie się w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, w godz.: 12:00 – 15:30
Program konferencji:

11.30 – 12.00 – Rejestracja uczestników
12.00- 12. 05 – Otwarcie konferencji – Bożena Makarewicz- Jafiszow – dyrektor SODN
12.00 – 12.45     Neurodydaktyka, czyli uczenie się przyjazne mózgowi – Ryszard Jurkowski

 • Neurodydaktyka w służbie edukacji – wyniki badań i ich znaczenie dla uczniów i nauczycieli.
 • Neurony w szkolnej ławce, czyli jak wzbudzić ciekawość ucznia?
 • Emocje jako markery pamięci.
 • Pętla motywacyjna – neuroprzekaźniki a aktywność.
 • Wpływ stylu życia na rozwój i funkcjonowanie uczniów.
 • Aktywność a skupianie uwagi – inteligentne uczenie się.

12.45 – 13.30     Zmiana paradygmatu edukacji – Zofia Domaradzka – Grochowalska

 • Czynniki wpływu na poprawę efektów uczenia się w świetle najnowszych badań naukowych – analiza stanu gotowości do zmiany.
 • Środowiska uczenia się, w tym wpływ: uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Komunikacja sprzyjająca uczeniu się.

13.30 – 13.45     Przerwa kawowa
13.45 – 14.30     Rozwój kluczowych kompetencji z wykorzystaniem narzędzi TOC – Dorota Tomaszewicz

 • Świat i szkoła wczoraj i dziś.
 • Kogo nauczamy? Kogo wychowujemy?(pokolenie X,Y,Z i C).
 • TOC  (teoria ograniczeń ) a rozwój kompetencje kluczowych.
 • Narzędzia TOC  w praktyce szkolnej.

14.30    –  15.15     Trendy w nowoczesnej edukacji – Sebastian Wasiołka

 • Najnowsze trendy w obszarze nauczania i uczenia się. Praktyczne przykłady wspomagania procesu uczenia się narzędziami TIK, zgodnie z zasadami neurodydaktyki.
 • Grywalizacja jako dobry i sprawdzony sposób na zwiększenie zainteresowania omawianymi treściami.
 • Zarządzanie procesem komunikacji z wykorzystaniem narzędzi TIK.
 • Wykorzystywanie darmowych, interaktywnych treści edukacyjnych w czasie zajęć lekcyjnych.
 • Kształcenie w trybie on-line – najważniejsze aspekty.

15.15 – 15.30  Podsumowanie konferencji – Janina Steczkowska – nauczyciel konsultant SODN

Relacja z konferencji