Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – klasy I – III

W szkole podstawowej (klasy I-III), w ramach zajęć związanych z doradztwem zawodowym, powinno się prowadzić zajęcia celem których jest:

  • umożliwienia konfrontowania skłonności, zainteresowań, uzdolnień, z konkretnymi sytuacjami zawodowymi,
  • możliwie wszechstronne zapoznawanie dzieci z różnego rodzaju obszarami zawodowymi i zawodami,
  • kształtowania określonej motywacji do rozwoju zawodowego.

Poniżej zamieszczam zestawy testów wraz z ich interpretacją oraz podręcznikiem metodycznym, zawierającym podstawy teoretyczne oraz opis i interpretację uzyskanych wyników.

Materiały pomocnicze: