Prawo autorskie

Przewodnik, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Otwórz się!
Zawiera najważniejsze informacje o prawie autorskim, licencjach, własności i innych aspektach związanych z regulacjami prawnymi.

Prawo kultury