Doradztwo zawodowe w Gimnazjum

Najważniejsze zadanie dla uczniów w gimnazjum to ukształtowanie własnej tożsamości. Jest to czas podejmowania nowych zaangażowań, podejmowania ryzyka i dokonywania wyborów,
które mogą okazać się dobre lub złe.

Poniżej zamieszczam materiały ułatwiające określenie samego siebie, czy dokonanie wyboru szkoły.  Są to testy wraz z ich interpretacją oraz podręcznikiem metodycznym, zawierającym podstawy teoretyczne oraz opis i interpretację uzyskanych wyników.

Dodatkowe materiały dot. doradztwa zawodowego w Gimnazjum:

Materiały pochodzą ze strony scholaris.pl