Archiwum kategorii: Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe – współpraca z rodzicami

Materiały przygotowane w ramach projektu UE:

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – klasy I – III

W szkole podstawowej (klasy I-III), w ramach zajęć związanych z doradztwem zawodowym, powinno się prowadzić zajęcia celem których jest:

  • umożliwienia konfrontowania skłonności, zainteresowań, uzdolnień, z konkretnymi sytuacjami zawodowymi,
  • możliwie wszechstronne zapoznawanie dzieci z różnego rodzaju obszarami zawodowymi i zawodami,
  • kształtowania określonej motywacji do rozwoju zawodowego.

Poniżej zamieszczam zestawy testów wraz z ich interpretacją oraz podręcznikiem metodycznym, zawierającym podstawy teoretyczne oraz opis i interpretację uzyskanych wyników.

Materiały pomocnicze:

 

Doradztwo zawodowe w Gimnazjum

Najważniejsze zadanie dla uczniów w gimnazjum to ukształtowanie własnej tożsamości. Jest to czas podejmowania nowych zaangażowań, podejmowania ryzyka i dokonywania wyborów,
które mogą okazać się dobre lub złe.

Poniżej zamieszczam materiały ułatwiające określenie samego siebie, czy dokonanie wyboru szkoły.  Są to testy wraz z ich interpretacją oraz podręcznikiem metodycznym, zawierającym podstawy teoretyczne oraz opis i interpretację uzyskanych wyników.

Dodatkowe materiały dot. doradztwa zawodowego w Gimnazjum:

Materiały pochodzą ze strony scholaris.pl