Strona główna
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

Rejestr nieruchomości - obrót i zarządzanie

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

85-051, Bydgoszcz, Pomorska 66

zwizd-bydgoszcz.pl
Zespół Zarządców Nieruchomości Bydgoszcz to firma świadcząca kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi, które obejmują analizę rynku, planowanie marketingowe, utrzymanie stanu technicznego budynków oraz przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Oferuje także obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, w tym przygotowywanie dokumentów, reprezentowanie klientów w sądzie i współpracę z kancelariami prawnymi. Księgowość wspólnot mieszkaniowych to kolejna sfera działalności firmy, obejmująca analizę rachunków, rozliczenia, sporządzanie sprawozdań finansowych i obliczanie nadwyżek finansowych. Zarządca nieruchomości odpowiada za utrzymanie czystości obiektu i otaczającej go zieleni. Firma kładzie duży nacisk na statut wspólnoty mieszkaniowej.