Wszystkie wpisy, których autorem jest Sebastian Wasiołka

Interaktywna edukacja

Skoncentrowanie się na uczniu, nie na nauczycielu – w stronę edukacji interaktywnej.

Gdyby szkoła była firmą, która regularnie traci 1/3 swoich klientów – a niektórych przypadkach połowę – przypuszczam, że zebrałby się jej zarząd i domagał się przeprowadzenia gruntownych zmian lub zwolnienia dyrektora generalnego. Dlaczego więc szkolnictwo nie robi tego samego co przodujące firmy zorientowane na klienta? Dlaczego nie koncentruje się na kliencie, czyli w tym przypadku, na uczniu? Wydaje się to proste, alem o czym przekonało się wiele firm, skoncentrowanie się na kliencie wymaga przeprowadzenia głębokich zmian w całej organizacji. W przypadku szkoły oznacza to konieczność zmiany stosunków między uczniem a nauczycielem w procesie nauczania. Chcąc skoncentrować się na uczniu, pedagodzy muszą zrezygnować ze starego systemu, w którym nauczyciel wygłasza wykład – ten sam dla wszystkich. Zatem nauczyciele:

 • muszą zejść z katedry, muszą słuchać i rozmawiać, nie tylko wykładać. Mówiąc inaczej muszę odrzucić jednokierunkowy styl przekazywania wiedzy i przyjąć

  nowy – oparty na interaktywności,

 • powinni zachęcać uczniów do samodzielnego odkrywania świata oraz uczyć procesu poznawania i krytycznego myślenia, a nie ograniczać się do wymogu pamięciowego opanowania przekazywanych informacji,
 • powinni zachęcać uczniów do współpracy w klasie i z osobami z poza szkoły,
 • powinni dopasować metody nauczania do indywidualnych potrzeb swoich uczniów i sposobów przyswajania przez nich wiedzy.

Don Tapscott – „Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat”

Barbara Wasiołka

Barbara Wasiołka Barbara Wasiołka

 • Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
 • nauczyciel dyplomowany,
 • autorka licznych publikacji z dziedziny pedagogiki, edukacji wspieranej komputerowo i informatyki,
 • felietonistka w czasopismach edukacyjnych,
 • ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
 • ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Sebastian Wasiołka

Sebastian Wasiołka Sebastian Wasiołka

Moje CV

 • Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli YDP w Gdyni
 • nauczyciel dyplomowany,
 • prelegent wielu konferencji z zakresu nowoczesnych multimediów w edukacji, edukacji interaktywnej,
 • autor licznych publikacji z dziedziny pedagogiki, edukacji wspieranej komputerowo i informatyki,
 • felietonista w czasopismach edukacyjnych,
 • doktorant Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
 • ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
 • trener ICT,
 • trener e-learningu,
 • ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji.
 • Mistrz Świata w Szpadzie,
 • Brązowy medalista Uniwersjady.