Kim jest uczeń zdolny? Jak go rozpoznać i wspierać w rozwoju?

10 października w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja pt.: „Kim jest uczeń zdolny? Jak go rozpoznać i wspierać w rozwoju”.

Celem konferencji było wielopłaszczyznowe spojrzenie na ucznia zdolnego w przedszkolu/ szkole/placówce edukacyjnej, z uwzględnieniem obowiązującego prawa w tym zakresie.

Program konferencji:

Program:

  1. Uczeń zdolny pilnie poszukiwany. Jaki jest uczeń zdolny? – Anna Jurewicz

Charakterystyka ucznia zdolnego. Potrzeby dziecka uzdolnionego. Zachowania i postawy uczniów zdolnych – bariery i pułapki. Współpraca z rodzicami uczniów zdolnych. Profile inteligencji w sytuacjach dydaktycznych.

  1. Diagnoza ucznia zdolnego – przykładowe narzędzia – Barbara Wasiołka

Diagnoza (psychologiczna / pedagogiczna) uczniów uzdolnionych – obszary, metody, narzędzia do wykorzystania na różnych poziomach edukacji. Podejście psychologiczne i pedagogiczne. Metody ilościowe i jakościowe. Podłoże psychofizjologiczne rozwoju zdolności. Poziom samooceny u uczniów zdolnych.

 

  1. Grywalizacja – jak grać aby wszyscy wygrali? – Sebastian Wasiołka

Rola gier i zabaw dydaktycznych w procesie rozpoznawania uzdolnień i talentów. Przegląd gier dydaktycznych i możliwości ich wykorzystania w środowisku szkolnym w pracy z uczniem zdolnym. O tym jak sprawnie szukać strategii i czy trzeba znać strategię, żeby wiedzieć, kto „powinien” wygrać.