Mini projekt edukacyjny

Poznaj swój region – Mini Projekt edukacyjny realizowany przez uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w ramach projektu: „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus”, współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”, realizowanego przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.

Temat mini-projektu: „Poznaj swój region”

Treść zadania:

 

Przygotuj informacje nt. miasta Giżycko i przedstaw je w jak najbardziej atrakcyjnej formie (możesz skorzystać z listy proponowanych narzędzi, zamieszczonej poniżej). Wasza prezentacja powinna opowiedzieć Gościom z Litwy o naszym mieście w kontekście tego, co moglibyście im zaproponować aby atrakcyjnie spędzili u nas czas. Każda grupa będzie miała innym obszar do opracowania.

Materiały powinny dotyczyć jednego z czterech obszarów:

 1. Historia
 2. Rozrywka
 3. Sport
 4. Architektura

 

Aplikacje, narzędzia:

 • Narzędzie do tworzenia prezentacji: PREZI
 • Narzędzie do tworzenia prezentacji: POWTOON
 • Narzędzie do tworzenia komiksów: PIXTON
 • Narzędzie do tworzenia Infografiki: Easel.ly
 • Narzędzie do tworzenia strony internetowej: WIX

Prezentacje uczniowskie:

 1. Historia
 2. Rozrywka
 3. Sport
 4. Architektura

 

Raport – podsumowanie mini projektu edukacyjnego